Jaka jest rola zarządcy nieruchomości?

Zarządzanie nieruchomością wiąże się z koniecznością posiadania wiedzy z wielu dziedzin. Dobry stan budynku to nie tylko ładna fasada, prawidłowe funkcjonowanie instalacji, ale też dobry stan finansowy i wiele innych zagadnień. Zarządca nieruchomości to taka osoba, która musi temu wszystkiemu sprostać.

Czym zajmuje się zarządca nieruchomości?

Zadania zarządcy zostały określone przez ustawę o gospodarce nieruchomościami. To on podejmuje decyzje o czynnościach, które zapewniają bezpieczeństwo korzystania z nieruchomości i właściwą jej eksploatację. W kwestiach technicznych jego główną rolą jest dbanie, by budynek pozostawał w niepogorszonym stanie. Z tym wiąże się np. wykonywanie napraw, jeśli są niezbędne. Musi pilnować wykonywania okresowych przeglądów instalacji. To jest ważne w równym stopniu dla zachowania dobrego stanu budynku, jak i dla bezpieczeństwa lokatorów.

Rola zarządcy to także inwestowanie, kiedy jest to uzasadnione. Trzeba jednak rozróżnić inwestycje ważne dla stanu budynku od czynności, które przekraczają jego kompetencje. Decyzjami wykraczającymi poza zwykły zarząd są np. te o rozbudowie nieruchomości albo przystosowaniu jej części do innego przeznaczenia, niż miała obecnie. Jeśli coś przekracza czynność zwykłego zarządu, osoba odpowiedzialna za zarządzanie nieruchomością może to wykonać za zgodą wspólnoty albo właściciela.

Również sprawy zieleni i otoczenia budynku najczęściej leżą w zakresie obowiązków zarządcy nieruchomości. Dba on o to aby kwiaty i krzewy były zadbane i odpowiednio pielęgnowane, a trawniki skoszone.

Prowadzenie dokumentacji i sprawy finansowe

Nie tylko kwestie techniczne i ich finansowanie są w ramach jego zainteresowań. Dbanie o kondycję finansową i ekonomiczną nieruchomości to kolejny duży zakres obowiązków zarządcy nieruchomości. Musi dbać o to, by przynosiła ona spodziewany dochód. Mając to na uwadze, dokonuje inwestycji, remontów, dba o nią, pilnuje opłacania czynszu za najem. Jeśli to budynek mieszkaniowy, to czynsz opłacany jest przez lokatorów. W odniesieniu do obiektu o charakterze handlowym i usługowym są to opłaty wnoszone przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Powinien przypilnować, by nieruchomość została objęta ubezpieczeniem. W związku z zarządzaniem nieruchomością pojawiają się różne dokumenty. Osoba odpowiedzialna za nią musi je archiwizować. Są to wszelkiego rodzaju umowy oraz dokumenty finansowe i prawne.

Zakres obowiązków zawarty w umowie

Podjęcie działalności przez zarządcę nie odbywa się jedynie na podstawie tego, co ogólnie zamieszczone zostało w ustawie. Między nim a właścicielem nieruchomości czy wspólnotą mieszkaniową powinna być zawarta pisemna umowa. Jest to korzystne dla obu stron. Zarządca ma dokładnie wyszczególnione, co należy do zakresu jego obowiązków. Druga strona umowy może na jej podstawie dochodzić roszczeń, gdyby z wyniku działania zarządcy albo zaniechania niezbędnych działań, pojawiły się szkody.

Zarządzanie nieruchomościami to działalność o charakterze wszechstronnym i kompleksowym. Jednak dla przejrzystości warto wszystkie zadania i zakres obowiązków zamieścić w umowie. Można zawrzeć wszystko np. dbanie o czystość terenu przy budynku oraz w jego obrębie. By wypełniać swoje obowiązki, zarządca podejmuje współpracę z różnymi firmami. Jeśli, zlecając zarząd, nawiązuje się współpracę z dużą firmą zajmującą się zarządzaniem nieruchomościami, to większość prac może ona wykonywać we własnym zakresie, czyli przez zatrudnionych przez siebie pracowników.

Zarządca nieruchomości – wymagająca i odpowiedzialna praca

Rola zarządcy to rola kogoś, kto musi dbać o wiele aspektów dotyczących nieruchomości. Musi też dbać o to, by jej użytkowanie było bezpieczne. W swoich działaniach kontaktuje się on z różnymi podmiotami. Są to osoby, przed którymi odpowiada za wykonywanie swoich obowiązków, firmy trzecie, a także lokatorzy. Powinien kontaktować się z mieszkańcami wspólnoty, nie tylko na zasadzie odbierania informacji o awariach oraz różnych skarg. Ważny jest też kontakt bezpośredni. Obecnie prowadzenie takiej działalności nie wymaga posiadania licencji. Najważniejsze są wszechstronna wiedza oraz staranność w wykonywaniu obowiązków. Odpowiedzialność zarządcy jest jednak bardzo duża, dlatego jest obowiązek wykupienia OC przed rozpoczęciem takiej działalności.